Projectbureau Sol

TOTAALCONCEPT VOOR VASTGOEDPROJECTEN

Neem contact op

Wat kan projectbureau Sol voor u betekenen

Bouwprocessen zijn complex en kennen veel (financiële) risico’s. Om een kwalitatief hoogwaardig eindresultaat te behalen, worden vaak onafhankelijke bouwmanagers ingeschakeld. Zij kunnen de risico’s tot een minimum beperken en alle noodzakelijke activiteiten voor en tijdens de bouw van uw project organiseren, coördineren en begeleiden.

Onze kracht

Onze ingenieurs begeleiden u tijdens het voortraject, bij de selectieprocedures, contractvorming, de uitvoering en bij de nazorg en in gebruik name van uw bouwproject.

Vanuit onze expertise, ervaring en overtuiging, bieden wij full-service en een brede dienstverlening op het gebied van ontwikkelen, bouwen en beheren.

Projectbureau Sol BV is actief in nieuwbouw, herontwikkeling, renovatie, revitalisatie, restauratie en onderhoud.

Projectontwikkeling

Projectbureau Sol BV ontwikkelt samen met onze partners vastgoed. Wij richten ons met projectontwikkeling op het totale traject: van initiatief tot oplevering. In de afgelopen decennia is expertise opgebouwd op het gebied van woningbouw, commercieel vastgoed, herontwikkeling van bestaand onroerend goed, stadsvernieuwing en herstructurering, ontwikkeling van bestemmingsplannen en projectmanagement.

Projectbureau Sol BV Projectontwikkeling ontwikkelt woningbouwprojecten in het binnenstedelijke milieu; van kleine ontwikkelingen tot omvangrijke herstructureringen.
Wij zijn ook actief op het gebied van maatschappelijk vastgoed, zoals scholen, multifunctionele accommodaties en gezondheidszorg.

Op het gebied van commercieel vastgoed ontwikkelen wij kantoren, bedrijfsgebouwen en winkels.