CheckVastgoed

TOTAALCONCEPT VOOR VASTGOEDPROJECTEN

Neem contact op

Checkvastgoed, voor veiligheid en gezondheid voor bewoners

De overheid gaat meer en meer toezien op het aanpakken van deze risico’s voor de veiligheid en gezondheid van uw bewoners, huurders, werknemers en klanten. CheckVastgoed heeft zich de afgelopen jaren toegelegd op het gedienstig positioneren naast de gebouweneigenaar die zich sterk maakt voor een veilige werk- en leefomgeving van mensen.

Uniek online beheersysteem

Met betrekking tot de huidige werkprocessen omtrent risicovolle stoffen is er op dit moment sprake van in inefficiëntie bij veel gebouwbeheerders/eigenaren. Data zijn op dit moment lastig te herleiden door onder andere versnippering van informatie. Ook is informatie vaak analoog. Hierdoor zijn documenten lastig te bewerken, te herleiden en vooral ook moeilijk te ontsluiten richting medewerkers, huurders en uitvoerende partijen zoals aannemers.

CheckVastgoed heeft een uniek online beheersysteem ontwikkeld, gericht op het beheer van risicovolle stoffen in uw bezit. CheckVastgoed helpt niet alleen gebouweigenaren en –beheerders om risicovolle stoffen zoals asbest, lood en Chroom6 te beschouwen als een ‘normaal’ beleidsprobleem, wij voorzien hen van de benodigde expertise en tools zodat zij zelf in de ‘cockpit’ zitten.

Samen werken aan verbeteringen

Met onze unieke aanpak werken wij aan vastgoedmanagement van bedrijven en dankzij de inzet van digitalisering bieden wij vastgoedeigenaren een succesvol perspectief. Samen met de opdrachtgever scheppen we helderheid in documenten omtrent hun onroerend goed en brengen verbeteringen aan in beleid en procedures. Daarnaast stellen we een eenvoudig en performance gedreven database ter beschikking waarbij de gebouweigenaar risicovolle assets kan structureren, deze real-time kan inzien en toegankelijk kan maken voor belanghebbenden.

We krijgen vertrouwen, want we spreken als geen ander de taal van het management én de werkvloer. Wij zijn onafhankelijk van uitvoerende partijen en behartigen alleen de belangen van onze opdrachtgever waardoor deze écht grip krijgt en houdt op processen.

Wij werken voor middelgrote en grote bedrijven met een redelijke vastgoedportefeuille zoals voor woningbouwverenigingen, VvE-beheerders, institutionele beleggers en overheidsinstanties.