Diensten verlenen waar om wordt gevraagd,
met de daarbij horende kwaliteit

Neem contact op

Over VastgoedDriehoek

Projectbureau Sol, AsbestVraag en CheckVastgoed werken al enige jaren samen. Met deze samenwerking voldoen wij nog beter aan de vraag van onze bestaande opdrachtgevers en komen we tegemoet aan de dringende vraag vanuit de markt om één partij voor een goed en gedegen advies. Wij geloven in de kracht van samenwerken waarvan kennis delen een belangrijk onderdeel uitmaakt. Deze kennis delen we met elkaar maar zeker ook met onze opdrachtgevers. U kunt bij ons terecht met al uw vraagstukken en uitdagingen omtrent beheer en onderhoudsadvies van uw vastgoed.

Missie

Gebouwen leefbaar gezond, veilig, energieneutraal en circulair maken en houden. Met een integrale aanpak de maatschappelijke uitdagingen van de toekomst op het gebied van energie, klimaat en grondstoffen realiseren. Dit doen wij door gebouweigenaren te adviseren en begeleiden bij het beheer en de verduurzaming van bestaande gebouwen.

Werkwijze

Ontzorgen. Uw vraag is de start van een gestroomlijnd proces.

De VastgoedDriehoek werkt praktisch en resultaatgericht samen met u aan oplossingen. We bieden waar nodig de (minimale) noodzakelijke structuur en sturen op vooraf vastgestelde kwalitatieve en kwantitatieve eindresultaten.

Eenvoud en onafhankelijkheid staan centraal in onze adviezen naar onze opdrachtgevers. Rekening houdend met het budget maar ook met de (technische) invulling vanuit uw organisatie. Ondersteunend waar het kan maar ook een luisterend oor wanneer daar behoefte aan is. Die diensten verlenen waar een opdrachtgever om vraagt, dat is kwaliteit bieden en het liefst ietsje meer. De zorg, vakkennis en betrokkenheid van onze werknemers, zal uw project net dat beetje meer geven waardoor uw organisatie ontlast zal worden.

Samenwerking

3 bedrijven 1 doel